Top Search

LyricsCopy.com

Confusion totale

par Chorale Des Jeunes Celpa Bagira

lyricscopy.com
Huu yeiye huuuu

Ulimwengu ndani ya Kanisa, Kanisa ndani ya ulimwengu; najiuliza wako wapi watu wenye kumupenda Mungu. Injili tuliyo ipokea siyo hiyo tunayo ishi, na wa sihi walio wa Mungu tuishindania. Yesu wetu ni karibu yoo Kuchukuwa Kanisa lake. Aiyeye
Yesu wetu amusha Kanisa kwa siku hizi za leo Ambamo uasi umeingia
Yesu wetu amusha Kanisa kwa siku hizi za leo Ambamo uongo ume gawanyika
Yesu wetu amusha Kanisa kwa siku hizi za leo Ambamo fitina imeingia
Yesu wetu amusha Kanisa kwa siku hizi za leo Ambamo uchawi umetawala

Wakristu kanisani wafananishwa na wa pagani, Upendo wao kwa wao hakika ume toweka. Uadui na ubaguzi leo ni kawaida kwao Tafauti iko wapi kati kanisa na dunia.

Kama vile shirika za watu, mtu akiwa mwanamemba anafuata sheria zake zote kama vile imupasavyo mwanamemba.

Vivyo hivyo, anaye shiriki Kanisa la Mungu, na afuate sheria zake zote, kama kumupenda Kristo yeeee
Kwani yeye ndiye Bwana wa Kanisa aaa aiyee yeiyeee ayaya confusion. Aiyeee yeiyee confusion totale

Confusion confusion confusion totale, Kanisa la Bwana tulipate wapi.

Ninyi mumeitwea na Bwana kuwa mwili moja, tena mwajuwa mwaongozwa na Roho moja; watoto wa Baba moja sasa matengano kati yenu; watoto wa Baba moja sasa mwauwana wenyewe!
Confusion confusion confusion totale, Kanisa la Bwana tulipate wapi.

Wana wa Mungu acheni matengano kati yenu muki ombeana naku karibiana; Wana wa Mungu acheni ubaguzi kati yenu muki ombeana naku karibiana. Eee muchanganyiko, Eee muchanganyiko, Muchanganyiko kwa wa baba, Eee muchanganyiko, mu8changanyiko kwa wamama, Eee muchanganyiko, Muchanganyiko kwa kanisa, Confusion Totale!

Confusion confusion confusion totale, Kanisa la Bwana tulipate wapi.

Confusion confusion totale
Recherche Artistes :

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karaoké : Fichiers MP3 & Vidéos Karaoké

Karaoke Fun !