Top Search

LyricsCopy.com

Houchou hasami cutter knife dosu kiri

par Maximum The Hormone

lyricscopy.com
CHAIN SAW naizou hidarite no maiku
Stom no chuukan LULLABY
Chi de tsunagare kaere gainen
INDOOR no wana ware MACHINE

Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon

Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami yorimo orenoga hamono
Hasami houchou hasami
Houchou hasami cutter knife dosu kiri

Hanzai no ue no ai
Hissori to omae no mae
Ningen GAS BURNER hangyaku no maadaa
Chi de tsunagare kaere gainen
INDOOR no wana ware MACHINE

Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon

Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami yorimo oreno ga hamono
Hasami houchou hasami
Houchou hasami cutter knife dosu kiri

Yuuchou na rinri zyama renchuu
Horobinee shuchou
Haicha ichou izyou ikari no BODY JOB

Nyuuin zakkubaran benki mae heya
Hametsu to rezu to omae kore sutebamen

BEAST GRAND PRIX kyouki no bu kesshou
Yamazumi no gomi no bunbetsu ni kobiro
BEAST GRAND PRIX kyouki no bu kesshou
Tanmatsu ni goui no uruthima sen

Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon
Yaburi yaburi yaburi yaburi
Yaburi yaburi gouon

Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami houchou hasami
Houchou hasami yorimo orenoga hamono
Hasami houchou hasami
Houchou hasami cutter knife dosu kiri
Recherche Artistes :

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karaoké : Fichiers MP3 & Vidéos Karaoké

Karaoke Fun !